نوشته شده توسط : امرحسین

●●●●●●●●●●:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 خرداد 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امرحسین

 

امام هادی_ع فرمود:

التواضع اَن تعطی الناس ما تُحِبُّ ان تُعطاهُ

فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

 :: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 خرداد 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امرحسین

یا علی و یا علی مالک ملک دلی
یا علی یا علی
ستاره میریزه از عالم بالا


 :: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 خرداد 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امرحسین

 

او علي است

او که از وصفش زبانم عاجز و درمانده است
ذلفقارش تيز و او خود لشکري فرمانده است

او که يار احمد است و زاده بيت خدا
دشمن قرآن و دين را سر کند از تن جدا

او که با مهر و محبت ميکشد دست نوازش
بر سر طفل يتيمي که برآورد نيازش

او که از ظلم و جفا و مکر و حيله دور بود
ارزش دنيا برايش کمتر از يک مور بود

او که ديگر مثل او هرگز نيايد در جهان
درد و دلهايش چرا در چاه گرديده نهان

او که در حج الوداع شد جانشين مصطفي
او جفا ديد در صفين از مردماني بي وفا

او که در وقت نمازش تيغ از پايش برون
درک عالم کي بگنجد چيست او را در درون

ختم کلمه یا علی


او علي مرتضي شد زاده از بنت اسد
مشرکان کوفه گويي کرده اند بر او حسد

او بود شير خدا که نام او باشد علي
گفته احمد بعد من بر مسلمين او هست ولي

حيدر کرار اگر قابل بداني اين حقير

جزء يارانت شود در روز محشر اين صغير

 :: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 خرداد 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امرحسین

 

من حسینم ...

من حسینم که جهان واله و حیران من است ابر و باد و مه و خورشید به فرمان من است جد من احمد مختار قریشی نسب است پدرم حیدر کرار امیر عرب است مادرم فاطمه خود خلقت جهان را سبب است من حسینم ضربان دل من یا زهراست نقش دیوار و در منزل من یا زهراست

 :: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 خرداد 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امرحسین

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

ای مـحـبـتـتــ

آبــــ و دونــ ه دلــم ...

◥ ایــن آب و دانـــ ه دل مــن را ازم مــگـیــر ! ◣

ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿

هر روز میخوانمت.........

هر روز میخواهمت.........

ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

نخواه ازكاروان عشاق جا بمانم..........:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 خرداد 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امرحسین:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 خرداد 1392 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد